حسن یزدانی گام به نیمه‌نهایی گذاشت/ آزادکار کشورمان یک گام تا فینال

حسن یزدانی گام به نیمه‌نهایی گذاشت/ آزادکار کشورمان یک گام تا فینال
نمایند وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی‌ آزاد کشورمان در بازی‌های المپیک ریو در دومین دیدارش از سد حریف ترکیه‌ای گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

حسن یزدانی گام به نیمه‌نهایی گذاشت/ آزادکار کشورمان یک گام تا فینال

نمایند وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی‌ آزاد کشورمان در بازی‌های المپیک ریو در دومین دیدارش از سد حریف ترکیه‌ای گذشت و راهی نیمه نهایی شد.
حسن یزدانی گام به نیمه‌نهایی گذاشت/ آزادکار کشورمان یک گام تا فینال

عرفان دینی