حضرت فاطمه (س) همواره حامی ولایت بودند/ لزوم تبیین دستاورد‌های انقلاب

حضرت فاطمه (س) همواره حامی ولایت بودند/ لزوم تبیین دستاورد‌های انقلاب
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر الگو قراردادن حضرت فاطمه (س) در همه امور زندگی گفت: ایشان همواره حامی ولایت بودند و این مسئله یکی از اموری است که امروزه باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

حضرت فاطمه (س) همواره حامی ولایت بودند/ لزوم تبیین دستاورد‌های انقلاب

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر الگو قراردادن حضرت فاطمه (س) در همه امور زندگی گفت: ایشان همواره حامی ولایت بودند و این مسئله یکی از اموری است که امروزه باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.
حضرت فاطمه (س) همواره حامی ولایت بودند/ لزوم تبیین دستاورد‌های انقلاب