حضور مستشاری ایران در سوریه/به افراطیون فرصت مداخله ندهیم/ترور سفیر روسیه جنایتی ناشی از توسعه تفکر افراطی

حضور مستشاری ایران در سوریه/به افراطیون فرصت مداخله ندهیم/ترور سفیر روسیه جنایتی ناشی از توسعه تفکر افراطی
سفیر ایران در آنکارا با اشاره به برقراری کانال دیپلماسی و گفتمان سازنده بین ایران، ترکیه و روسیه در همه موضوعات مورد علاقه‌، تصریح کرد: نباید به افراطیون فرصت مداخله بدهیم.

حضور مستشاری ایران در سوریه/به افراطیون فرصت مداخله ندهیم/ترور سفیر روسیه جنایتی ناشی از توسعه تفکر افراطی

سفیر ایران در آنکارا با اشاره به برقراری کانال دیپلماسی و گفتمان سازنده بین ایران، ترکیه و روسیه در همه موضوعات مورد علاقه‌، تصریح کرد: نباید به افراطیون فرصت مداخله بدهیم.
حضور مستشاری ایران در سوریه/به افراطیون فرصت مداخله ندهیم/ترور سفیر روسیه جنایتی ناشی از توسعه تفکر افراطی