حضور ناو هواپیمابر روسیه در حلب

حضور ناو هواپیمابر روسیه در حلب
ایرنا نوشت: ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف روسیه که همراه ناوگروه این کشور نزدیک سواحل سوریه حضور دارد، همراه رزمناو اتمی پطرکبیر در عملیات سرکوب تروریست ها در این کشور مشارکت می کند.

حضور ناو هواپیمابر روسیه در حلب

ایرنا نوشت: ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف روسیه که همراه ناوگروه این کشور نزدیک سواحل سوریه حضور دارد، همراه رزمناو اتمی پطرکبیر در عملیات سرکوب تروریست ها در این کشور مشارکت می کند.
حضور ناو هواپیمابر روسیه در حلب

دانلود مستقیم تلگرام فارسی