حقی به بیرانوند نمی‌دهم و عذرخواهی می‌کند/ درباره توهین بیرانوند باید کتاب بنویسیم/ بازی با پارس جم دربی است

حقی به بیرانوند نمی‌دهم و عذرخواهی می‌کند/ درباره توهین بیرانوند باید کتاب بنویسیم/ بازی با پارس جم دربی است
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: بابت رفتار و توهین بیرانوند از هواداران عذرخواهی می‌کنم،‌چون او حق ندارد به کسی توهین کند.

حقی به بیرانوند نمی‌دهم و عذرخواهی می‌کند/ درباره توهین بیرانوند باید کتاب بنویسیم/ بازی با پارس جم دربی است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: بابت رفتار و توهین بیرانوند از هواداران عذرخواهی می‌کنم،‌چون او حق ندارد به کسی توهین کند.
حقی به بیرانوند نمی‌دهم و عذرخواهی می‌کند/ درباره توهین بیرانوند باید کتاب بنویسیم/ بازی با پارس جم دربی است