حلقه محاصره تروریست‌ها در مثلث «حلب-حماه-ادلب» تنگ‌تر شد

حلقه محاصره تروریست‌ها در مثلث «حلب-حماه-ادلب» تنگ‌تر شد
ارتش سوریه و نیروهای متحد، در ادامه عملیات در منطقه تلاقی سه استان حلب، حماه و ادلب، چندین روستای دیگر را از گروه‌های تروریستی- تکفیری پس گرفتند.

حلقه محاصره تروریست‌ها در مثلث «حلب-حماه-ادلب» تنگ‌تر شد

ارتش سوریه و نیروهای متحد، در ادامه عملیات در منطقه تلاقی سه استان حلب، حماه و ادلب، چندین روستای دیگر را از گروه‌های تروریستی- تکفیری پس گرفتند.
حلقه محاصره تروریست‌ها در مثلث «حلب-حماه-ادلب» تنگ‌تر شد