حل مشکلات اقتصادی مردم اولویت مجلس دهم است

حل مشکلات اقتصادی مردم اولویت مجلس دهم است
منتخب مردم تهران در مجلس دهم با تأکید بر توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و حل آنها با همکاری دولت گفت: تلاش مجلس دهم بر این خواهد بود که در حوزه قانون‌گذاری و نظارت گام‌های مؤثری بردارد.

حل مشکلات اقتصادی مردم اولویت مجلس دهم است

منتخب مردم تهران در مجلس دهم با تأکید بر توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و حل آنها با همکاری دولت گفت: تلاش مجلس دهم بر این خواهد بود که در حوزه قانون‌گذاری و نظارت گام‌های مؤثری بردارد.
حل مشکلات اقتصادی مردم اولویت مجلس دهم است

خرید بک لینک