حماسه تماشایی ملت در راه است/ خروش ملت ایران در طلیعه چهلمین فجر انقلاب

حماسه تماشایی ملت در راه است/ خروش ملت ایران در طلیعه چهلمین فجر انقلاب
تا ساعتی دیگر و از ساعت ۹ صبح امروز، مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در تهران و سراسر میهن اسلامی، حماسه تماشایی خود را در طلیعه فجر چهلم انقلاب آغاز خواهند کرد.

حماسه تماشایی ملت در راه است/ خروش ملت ایران در طلیعه چهلمین فجر انقلاب

تا ساعتی دیگر و از ساعت ۹ صبح امروز، مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در تهران و سراسر میهن اسلامی، حماسه تماشایی خود را در طلیعه فجر چهلم انقلاب آغاز خواهند کرد.
حماسه تماشایی ملت در راه است/ خروش ملت ایران در طلیعه چهلمین فجر انقلاب