حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاری در موقوفات/ 880 هزار هکتار موقوفه کشاورزی داریم

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاری در موقوفات/ 880 هزار هکتار موقوفه کشاورزی داریم
معاون پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای احیای موقوفات کشاورزی،عرضه، فرآوری محصولات و صادرات محصولات خام و فرآوری شده از سرمایه‌گذاری فعالان بخش کشاورزی در موقوفات کشور حمایت می‌کند.

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاری در موقوفات/ 880 هزار هکتار موقوفه کشاورزی داریم

معاون پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای احیای موقوفات کشاورزی،عرضه، فرآوری محصولات و صادرات محصولات خام و فرآوری شده از سرمایه‌گذاری فعالان بخش کشاورزی در موقوفات کشور حمایت می‌کند.
حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاری در موقوفات/ 880 هزار هکتار موقوفه کشاورزی داریم