حملات خمپاره ای به دمشق 2 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت

حملات خمپاره ای به دمشق 2 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت
تروریستها امروز پنجشنبه مناطق العباسیین و السبع بحرات دمشق را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.

حملات خمپاره ای به دمشق 2 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت

تروریستها امروز پنجشنبه مناطق العباسیین و السبع بحرات دمشق را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.
حملات خمپاره ای به دمشق 2 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت