حمله آپاچی‎های سعودی به روستاهای مرزی یمن

حمله آپاچی‎های سعودی به روستاهای مرزی یمن
ارتش عربستان با بالگردهای آپاچی بیش از ۴۰ راکت به سمت روستاهای مرزی یمن در منطقه جازان واقع در جنوب عربستان شلیک کرد.

حمله آپاچی‎های سعودی به روستاهای مرزی یمن

ارتش عربستان با بالگردهای آپاچی بیش از ۴۰ راکت به سمت روستاهای مرزی یمن در منطقه جازان واقع در جنوب عربستان شلیک کرد.
حمله آپاچی‎های سعودی به روستاهای مرزی یمن