حمله با خودرو به عابران پیاده در آلمان

حمله با خودرو به عابران پیاده در آلمان
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: طبق گزارش پلیس آلمان، یک راننده آلمانی در حالیکه در حالت عادی قرار نداشت با ورود­ به پیاده‌رو شش نفر را زخمی کرد.

حمله با خودرو به عابران پیاده در آلمان

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: طبق گزارش پلیس آلمان، یک راننده آلمانی در حالیکه در حالت عادی قرار نداشت با ورود­ به پیاده‌رو شش نفر را زخمی کرد.
حمله با خودرو به عابران پیاده در آلمان