حمله تروریستی به زائران در سامرا

حمله تروریستی به زائران در سامرا
العالم نوشت: انفجار تروریستی در پایانه مسافربری در سامرا چندین شهید و مجروح برجا گذاشت.

حمله تروریستی به زائران در سامرا

العالم نوشت: انفجار تروریستی در پایانه مسافربری در سامرا چندین شهید و مجروح برجا گذاشت.
حمله تروریستی به زائران در سامرا