حمله تروریستی در کنگو 45 کشته برجا گذاشت

حمله تروریستی در کنگو 45 کشته برجا گذاشت
حمله تروریستی و قتل عام غیر نظامیان در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دستکم 45 کشته بر جا گذاشت.

حمله تروریستی در کنگو 45 کشته برجا گذاشت

حمله تروریستی و قتل عام غیر نظامیان در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دستکم 45 کشته بر جا گذاشت.
حمله تروریستی در کنگو 45 کشته برجا گذاشت

آهنگ جدید