حمله جنگنده‌های ناشناس به ارتش سوریه در جنوب حلب

حمله جنگنده‌های ناشناس به ارتش سوریه در جنوب حلب
برخی منابع خبری از حمله جنگنده‌های ناشناس به مواضع ارتش سوریه در جنوب استان حلب خبر می‌دهند.

حمله جنگنده‌های ناشناس به ارتش سوریه در جنوب حلب

برخی منابع خبری از حمله جنگنده‌های ناشناس به مواضع ارتش سوریه در جنوب استان حلب خبر می‌دهند.
حمله جنگنده‌های ناشناس به ارتش سوریه در جنوب حلب