حمله خمپاره‎ای تروریست‎ها به دمشق

حمله خمپاره‎ای تروریست‎ها به دمشق
عناصر تروریستی با نقض توافق «کاهش تنش» در غوطه شرقی دمشق، مناطق مسکونی شهر را هدف حمله خمپاره‎ای خود قرار دادند.

حمله خمپاره‎ای تروریست‎ها به دمشق

عناصر تروریستی با نقض توافق «کاهش تنش» در غوطه شرقی دمشق، مناطق مسکونی شهر را هدف حمله خمپاره‎ای خود قرار دادند.
حمله خمپاره‎ای تروریست‎ها به دمشق