حوزه هنری خانه امید هنرمندان است

حوزه هنری خانه امید هنرمندان است
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در هفته هنر انقلاب اسلامی از حوزه هنری استان بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت‌های فرهنگی هنری حوزه هنری استان آشنا شد .‏

حوزه هنری خانه امید هنرمندان است

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در هفته هنر انقلاب اسلامی از حوزه هنری استان بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت‌های فرهنگی هنری حوزه هنری استان آشنا شد .‏
حوزه هنری خانه امید هنرمندان است

فروش بک لینک