حک نام پرسپولیس روی جام قهرمانی با درخشش علیپور

حک نام پرسپولیس روی جام قهرمانی با درخشش علیپور
دیدار دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان با پیروزی شاگردان برانکو به پایان رسید.

حک نام پرسپولیس روی جام قهرمانی با درخشش علیپور

دیدار دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان با پیروزی شاگردان برانکو به پایان رسید.
حک نام پرسپولیس روی جام قهرمانی با درخشش علیپور