خاطره‌بازی هاشمی رفسنجانی با عکس آیت‌الله موسوی اردبیلی

خاطره‌بازی هاشمی رفسنجانی با عکس آیت‌الله موسوی اردبیلی
کانال تلگرامی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویری از آیت‌الله هاشمی ، شهید باهنر و آیت الله موسوی اردبیلی را منتشر کرده است.

خاطره‌بازی هاشمی رفسنجانی با عکس آیت‌الله موسوی اردبیلی

کانال تلگرامی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویری از آیت‌الله هاشمی ، شهید باهنر و آیت الله موسوی اردبیلی را منتشر کرده است.
خاطره‌بازی هاشمی رفسنجانی با عکس آیت‌الله موسوی اردبیلی