خاطره‌ رهبرانقلاب از شرکت در جلسه قرآن در هوای سرد همراه با فرزند کوچک‌شان

خاطره‌ رهبرانقلاب از شرکت در جلسه قرآن در هوای سرد همراه با فرزند کوچک‌شان
کانال تلگرامی KHAMENEI.IR خاطره ای از رهبر معظم انقلاب منتشر کرده که ایشان پیش از انقلاب در هوای سرد نشسته‌اند تا صدای «شیخ‌ابوالعینین» را گوش دهند.

خاطره‌ رهبرانقلاب از شرکت در جلسه قرآن در هوای سرد همراه با فرزند کوچک‌شان

کانال تلگرامی KHAMENEI.IR خاطره ای از رهبر معظم انقلاب منتشر کرده که ایشان پیش از انقلاب در هوای سرد نشسته‌اند تا صدای «شیخ‌ابوالعینین» را گوش دهند.
خاطره‌ رهبرانقلاب از شرکت در جلسه قرآن در هوای سرد همراه با فرزند کوچک‌شان