خاطره آیت‌الله هاشمی از اعتراف صدام به بزرگترین اشتباه زندگی‌اش

خاطره آیت‌الله هاشمی از اعتراف صدام به بزرگترین اشتباه زندگی‌اش
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطره‌ای از سال 69 در کتاب”اعتدال و پیروزی”به پیغامی که صدام حسین از طریق عبدالسلام جلود برای ایشان فرستاده شده بود اشاره کرده است.

خاطره آیت‌الله هاشمی از اعتراف صدام به بزرگترین اشتباه زندگی‌اش

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطره‌ای از سال 69 در کتاب”اعتدال و پیروزی”به پیغامی که صدام حسین از طریق عبدالسلام جلود برای ایشان فرستاده شده بود اشاره کرده است.
خاطره آیت‌الله هاشمی از اعتراف صدام به بزرگترین اشتباه زندگی‌اش

عکس جدید اینستاگرام