خبر پاره شدن بنر رئیس جمهوری در یاسوج صحت ندارد

خبر پاره شدن بنر رئیس جمهوری در یاسوج صحت ندارد
ایرنا نوشت: معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: خبر منتشر شده در برخی سایت ها مبنی بر پاره شدن بنر رئیس جمهوری از سوی عده ای از افراد در برخی میادین و بلوارهای شهر یاسوج در آستانه سفر هیات دولت به استان شایعه است.

خبر پاره شدن بنر رئیس جمهوری در یاسوج صحت ندارد

ایرنا نوشت: معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: خبر منتشر شده در برخی سایت ها مبنی بر پاره شدن بنر رئیس جمهوری از سوی عده ای از افراد در برخی میادین و بلوارهای شهر یاسوج در آستانه سفر هیات دولت به استان شایعه است.
خبر پاره شدن بنر رئیس جمهوری در یاسوج صحت ندارد

آلرژی و تغذیه