خروج هواپیما از باند پرواز در مهرآباد/ فرودگاه به روی همه پروازها بسته شد/مسافران همه سالم هستند+عکس

خروج هواپیما از باند پرواز در مهرآباد/ فرودگاه به روی همه پروازها بسته شد/مسافران همه سالم هستند+عکس
دقایقی قبل هواپیمای شرکت هواپیمایی اترک به شماره پرواز 1943 در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد هنگام برخاستن از زمین از باند پرواز خارج و دچار سانحه شد.

خروج هواپیما از باند پرواز در مهرآباد/ فرودگاه به روی همه پروازها بسته شد/مسافران همه سالم هستند+عکس

دقایقی قبل هواپیمای شرکت هواپیمایی اترک به شماره پرواز 1943 در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد هنگام برخاستن از زمین از باند پرواز خارج و دچار سانحه شد.
خروج هواپیما از باند پرواز در مهرآباد/ فرودگاه به روی همه پروازها بسته شد/مسافران همه سالم هستند+عکس

سایت خبری زندگی