خط حزب‌الله منتشر کرد؛ تاکیدات رهبر انقلاب بر استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و به روز بودن

خط حزب‌الله منتشر کرد؛ تاکیدات رهبر انقلاب بر استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و به روز بودن
هفته‌نامه خط حزب الله در شماره جدید خود تأکید رهبر انقلاب بر «استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی» و «به‌روز بودن در این عرصه» را منتشر کرده است.

خط حزب‌الله منتشر کرد؛ تاکیدات رهبر انقلاب بر استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و به روز بودن

هفته‌نامه خط حزب الله در شماره جدید خود تأکید رهبر انقلاب بر «استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی» و «به‌روز بودن در این عرصه» را منتشر کرده است.
خط حزب‌الله منتشر کرد؛ تاکیدات رهبر انقلاب بر استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و به روز بودن

مجله اتومبیل