خط و نشان رجب‌زاده برای حریفان آسیایی/ عکس یادگاری هندی‌ها با برف فولادشهر!

خط و نشان رجب‌زاده برای حریفان آسیایی/ عکس یادگاری هندی‌ها با برف فولادشهر!
بازیکن تیم ذوب‌آهن بعد از اینکه دروازه حریف هندی را باز کرد روبروی دوربین‌های عکاسان، با دست برای حریفان در آسیا خط و نشان کشید.

خط و نشان رجب‌زاده برای حریفان آسیایی/ عکس یادگاری هندی‌ها با برف فولادشهر!

بازیکن تیم ذوب‌آهن بعد از اینکه دروازه حریف هندی را باز کرد روبروی دوربین‌های عکاسان، با دست برای حریفان در آسیا خط و نشان کشید.
خط و نشان رجب‌زاده برای حریفان آسیایی/ عکس یادگاری هندی‌ها با برف فولادشهر!