خمسه: کمبود زمان باعث شباهت آقاخان و نصرت شد/ سریالی که حرف جدیدی برای گفتن داشت

خمسه: کمبود زمان باعث شباهت آقاخان و نصرت شد/ سریالی که حرف جدیدی برای گفتن داشت
علیرضا خمسه گفت: مشابهت دو نقش من در «بیمار استاندارد» و «میکائیل» شاید به این دلیل بود که زمان کافی برای پرداخت شخصیت‌ها نداشتیم. همچنین این دو شخصیت دارای موقعیت‌های مشابه، از یک جنس و بدمن بودند و این تشابه زائیده نبود زمان کافی بود.

خمسه: کمبود زمان باعث شباهت آقاخان و نصرت شد/ سریالی که حرف جدیدی برای گفتن داشت

علیرضا خمسه گفت: مشابهت دو نقش من در «بیمار استاندارد» و «میکائیل» شاید به این دلیل بود که زمان کافی برای پرداخت شخصیت‌ها نداشتیم. همچنین این دو شخصیت دارای موقعیت‌های مشابه، از یک جنس و بدمن بودند و این تشابه زائیده نبود زمان کافی بود.
خمسه: کمبود زمان باعث شباهت آقاخان و نصرت شد/ سریالی که حرف جدیدی برای گفتن داشت

بک لینک قوی

عکس