خودروی زائران کربلا در آزاد راه همدان به ساوه منفجر شد

خودروی زائران کربلا در آزاد راه همدان به ساوه منفجر شد
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: یک دستگاه خودروی زائران اربعین حسینی پس از واژگونی در آزاد راه همدان ساوه به علت نشت بنزین منفجر شده و در آتش سوخت.

خودروی زائران کربلا در آزاد راه همدان به ساوه منفجر شد

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: یک دستگاه خودروی زائران اربعین حسینی پس از واژگونی در آزاد راه همدان ساوه به علت نشت بنزین منفجر شده و در آتش سوخت.
خودروی زائران کربلا در آزاد راه همدان به ساوه منفجر شد