خودکشی کارگر شهرداری منطقه ۲۲

خودکشی کارگر شهرداری منطقه ۲۲
مهر نوشت: یکی از کارگران شهرداری منطقه ۲۲ به علت مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است.

خودکشی کارگر شهرداری منطقه ۲۲

مهر نوشت: یکی از کارگران شهرداری منطقه ۲۲ به علت مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است.
خودکشی کارگر شهرداری منطقه ۲۲

پامنا موبایل لپ تاپ