خیابان‌های فرانسه صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفری/دستکم 13 معترض زخمی شدند

خیابان‌های فرانسه صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفری/دستکم 13 معترض زخمی شدند
روز شنبه تظاهرات معترضان به اصلاح قانون کار در فرانسه برای ششمین روز پیاپی ادامه یافت و در چند منطقه هم به درگیری میان معترضان و پلیس منجر شد.

خیابان‌های فرانسه صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفری/دستکم 13 معترض زخمی شدند

روز شنبه تظاهرات معترضان به اصلاح قانون کار در فرانسه برای ششمین روز پیاپی ادامه یافت و در چند منطقه هم به درگیری میان معترضان و پلیس منجر شد.
خیابان‌های فرانسه صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفری/دستکم 13 معترض زخمی شدند

فروش بک لینک