داعش مسئولیت حمله با کامیون در برلین را پذیرفت

داعش مسئولیت حمله با کامیون در برلین را پذیرفت
تسنیم نوشت: گروه تروریستی داعش اعلام کرد مسئولیت حمله با کامیون به جمعیت حاضر در بازار کریسمس پایتخت آلمان را می‌پذیرد.

داعش مسئولیت حمله با کامیون در برلین را پذیرفت

تسنیم نوشت: گروه تروریستی داعش اعلام کرد مسئولیت حمله با کامیون به جمعیت حاضر در بازار کریسمس پایتخت آلمان را می‌پذیرد.
داعش مسئولیت حمله با کامیون در برلین را پذیرفت