داوود رشیدی درگذشت

داوود رشیدی درگذشت
داوود رشیدی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما دار فانی را وداع گفت.

داوود رشیدی درگذشت

داوود رشیدی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما دار فانی را وداع گفت.
داوود رشیدی درگذشت

بازار بورس