دخالتی در تحویل گوشی به ورزشکاران ایرانی نداشتیم

دخالتی در تحویل گوشی به ورزشکاران ایرانی نداشتیم
شرکت سامسونگ طی بیانیه رسمی اعلام کرد که این شرکت دخالتی در روند بررسی کمیته بین‌المللی المپیک برای تحویل گوشی‌ها به ورزشکاران ایرانی نداشته است.

دخالتی در تحویل گوشی به ورزشکاران ایرانی نداشتیم

شرکت سامسونگ طی بیانیه رسمی اعلام کرد که این شرکت دخالتی در روند بررسی کمیته بین‌المللی المپیک برای تحویل گوشی‌ها به ورزشکاران ایرانی نداشته است.
دخالتی در تحویل گوشی به ورزشکاران ایرانی نداشتیم