درخشش اروپای شرقی در جشنواره برلین/ رومانی برنده خرس‌ طلایی، لهستان برنده خرس‌ نقره‌ای

درخشش اروپای شرقی در جشنواره برلین/ رومانی برنده خرس‌ طلایی، لهستان برنده خرس‌ نقره‌ای
فیلم «مرا لمس نکن» به کارگردانی «آدینا پینتیلی» به عنوان اولین فیلم کارگردان موفق به کسب جایزه خرس طلای بهترین فیلم از شصت و هشتمین جشنواره فیلم برلین شد.

درخشش اروپای شرقی در جشنواره برلین/ رومانی برنده خرس‌ طلایی، لهستان برنده خرس‌ نقره‌ای

فیلم «مرا لمس نکن» به کارگردانی «آدینا پینتیلی» به عنوان اولین فیلم کارگردان موفق به کسب جایزه خرس طلای بهترین فیلم از شصت و هشتمین جشنواره فیلم برلین شد.
درخشش اروپای شرقی در جشنواره برلین/ رومانی برنده خرس‌ طلایی، لهستان برنده خرس‌ نقره‌ای