درخشش قدوس در شب حذف تلخ اوسترشوندس

درخشش قدوس در شب حذف تلخ اوسترشوندس
تیم اوسترشوندس با باخت مقابل آرسنال در مجموع دو بازی رفت و برگشت از دور بازی‌های لیگ اروپا کنار رفت.

درخشش قدوس در شب حذف تلخ اوسترشوندس

تیم اوسترشوندس با باخت مقابل آرسنال در مجموع دو بازی رفت و برگشت از دور بازی‌های لیگ اروپا کنار رفت.
درخشش قدوس در شب حذف تلخ اوسترشوندس