درخشش کشتی گیران ایرانی/ 2 نایب قهرمان جهان مغلوب شدند

درخشش کشتی گیران ایرانی/ 2 نایب قهرمان جهان مغلوب شدند
سی‌و‌هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی صبح امروز ‌در تبریز آغاز شد.

درخشش کشتی گیران ایرانی/ 2 نایب قهرمان جهان مغلوب شدند

سی‌و‌هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی صبح امروز ‌در تبریز آغاز شد.
درخشش کشتی گیران ایرانی/ 2 نایب قهرمان جهان مغلوب شدند