درخش سبز در عکس خارق‌العاده اولین طلوع آفتاب بهاری نیمکره شمالی/عکس روز ناسا

درخش سبز در عکس خارق‌العاده اولین طلوع آفتاب بهاری نیمکره شمالی/عکس روز ناسا
عکس روز ناسا به تصویری خارق‌العاده اختصاص دارد که از اولین طلوع بهاری سال 2016 در نیمکره شمالی گرفته شده است. در این عکس می‌توانید در بالای خورشید درخش سبز را ببینید.

درخش سبز در عکس خارق‌العاده اولین طلوع آفتاب بهاری نیمکره شمالی/عکس روز ناسا

عکس روز ناسا به تصویری خارق‌العاده اختصاص دارد که از اولین طلوع بهاری سال 2016 در نیمکره شمالی گرفته شده است. در این عکس می‌توانید در بالای خورشید درخش سبز را ببینید.
درخش سبز در عکس خارق‌العاده اولین طلوع آفتاب بهاری نیمکره شمالی/عکس روز ناسا

فروش بک لینک