درخواست باران کوثری از رییس جمهور برای رفع فیلتر تلگرام/ عکس

درخواست باران کوثری از رییس جمهور برای رفع فیلتر تلگرام/ عکس
باران کوثری با انتشار پستی در اینستاگرم، به پویش حمایت از شاغلین تلگرامی پیوست.

درخواست باران کوثری از رییس جمهور برای رفع فیلتر تلگرام/ عکس

باران کوثری با انتشار پستی در اینستاگرم، به پویش حمایت از شاغلین تلگرامی پیوست.
درخواست باران کوثری از رییس جمهور برای رفع فیلتر تلگرام/ عکس