درگیری مسلحانه در کلرادو/ یک افسر پلیس کشته شد

درگیری مسلحانه در کلرادو/ یک افسر پلیس کشته شد
مقام‌های آمریکایی از کشته شدن یک افسر پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر بر اثر درگیری مسلحانه در کلرادو خبر دادند.

درگیری مسلحانه در کلرادو/ یک افسر پلیس کشته شد

مقام‌های آمریکایی از کشته شدن یک افسر پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر بر اثر درگیری مسلحانه در کلرادو خبر دادند.
درگیری مسلحانه در کلرادو/ یک افسر پلیس کشته شد