در این شب‌ها اگر طفلی بلرزد/ دچار لرزه در روز حسابید

در این شب‌ها اگر طفلی بلرزد/ دچار لرزه در روز حسابید
افشین علا از شاعران کشورمان شعری را با موضوع فصل سرما و اسکان زلزله‌زدگان غرب کشور در کانکس و چادر با عنوان «پیشنهادی به مسئولان» سرود.

در این شب‌ها اگر طفلی بلرزد/ دچار لرزه در روز حسابید

افشین علا از شاعران کشورمان شعری را با موضوع فصل سرما و اسکان زلزله‌زدگان غرب کشور در کانکس و چادر با عنوان «پیشنهادی به مسئولان» سرود.
در این شب‌ها اگر طفلی بلرزد/ دچار لرزه در روز حسابید