در حال کار با کنگره برای تدوین طرحی در مورد برجام هستیم/حمایت ایران از تروریسم را تحمل نمی‌کنیم

در حال کار با کنگره برای تدوین طرحی در مورد برجام هستیم/حمایت ایران از تروریسم را تحمل نمی‌کنیم
معاون رئیس‌جمهور آمریکا با تأکید بر حمایت واشنگتن از تل‌آویو، گفت ترامپ در حال بررسی انتقال سفارت این کشور به قدس است.

در حال کار با کنگره برای تدوین طرحی در مورد برجام هستیم/حمایت ایران از تروریسم را تحمل نمی‌کنیم

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با تأکید بر حمایت واشنگتن از تل‌آویو، گفت ترامپ در حال بررسی انتقال سفارت این کشور به قدس است.
در حال کار با کنگره برای تدوین طرحی در مورد برجام هستیم/حمایت ایران از تروریسم را تحمل نمی‌کنیم