در روز عید استقلال در لبنان هستم/موضع سیاسی‌ام را در بیروت توضیح می‌دهم

در روز عید استقلال در لبنان هستم/موضع سیاسی‌ام را در بیروت توضیح می‌دهم
نخست‌وزیر مستعفی لبنان ضمن اعلام اینکه طی چند روز آینده در کشورش خواهد بود؛ تصریح کرد: موضع نهایی سیاسی خود درباره تحولات پس از استعفایم را در بیروت اعلام خواهم کرد.

در روز عید استقلال در لبنان هستم/موضع سیاسی‌ام را در بیروت توضیح می‌دهم

نخست‌وزیر مستعفی لبنان ضمن اعلام اینکه طی چند روز آینده در کشورش خواهد بود؛ تصریح کرد: موضع نهایی سیاسی خود درباره تحولات پس از استعفایم را در بیروت اعلام خواهم کرد.
در روز عید استقلال در لبنان هستم/موضع سیاسی‌ام را در بیروت توضیح می‌دهم