دستبند پلیس بر دستان مواد فروشان مولوی/ انهدام باند ۵ نفره تهیه و توزیع شیشه

دستبند پلیس بر دستان مواد فروشان مولوی/ انهدام باند ۵ نفره تهیه و توزیع شیشه
سرکلانتر هفتم پلیس پایتخت از انهدام باند موادفروشان مولوی خبر داد و گفت: با اشراف اطلاعاتی مأموران کلانتری ۱۱۶ مولوی، یک باند ۵ نفره تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد.

دستبند پلیس بر دستان مواد فروشان مولوی/ انهدام باند ۵ نفره تهیه و توزیع شیشه

سرکلانتر هفتم پلیس پایتخت از انهدام باند موادفروشان مولوی خبر داد و گفت: با اشراف اطلاعاتی مأموران کلانتری ۱۱۶ مولوی، یک باند ۵ نفره تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد.
دستبند پلیس بر دستان مواد فروشان مولوی/ انهدام باند ۵ نفره تهیه و توزیع شیشه