دستور سرلشکر جعفری به سپاه‌‌های استانی

دستور سرلشکر جعفری به سپاه‌‌های استانی
تسنیم نوشت:سخنگوی سپاه پاسداران گفت:‌ سرلشکر جعفری به فرماندهان سپاه‌های استانی دستور داده تا به امدادرسانی مناطق سیل‌زده بپردازند.

دستور سرلشکر جعفری به سپاه‌‌های استانی

تسنیم نوشت:سخنگوی سپاه پاسداران گفت:‌ سرلشکر جعفری به فرماندهان سپاه‌های استانی دستور داده تا به امدادرسانی مناطق سیل‌زده بپردازند.
دستور سرلشکر جعفری به سپاه‌‌های استانی

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ