دستگیری ۱۴ عضو یک شرکت هرمی در کرج

دستگیری ۱۴ عضو یک شرکت هرمی در کرج
ایسنا نوشت:به گفته رئیس پلیس آگاهی استان البرز،با تلاش مأموران پلیس آگاهی استان البرز ۱۴ عضو یک شرکت هرمی که با سپرده گذاری اقدام به عضو گیری و فعالیت غیر قانونی می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند .

دستگیری ۱۴ عضو یک شرکت هرمی در کرج

ایسنا نوشت:به گفته رئیس پلیس آگاهی استان البرز،با تلاش مأموران پلیس آگاهی استان البرز ۱۴ عضو یک شرکت هرمی که با سپرده گذاری اقدام به عضو گیری و فعالیت غیر قانونی می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند .
دستگیری ۱۴ عضو یک شرکت هرمی در کرج