دستگیری ۲۴۱ نفر از اراذل و اوباش/ اولتیماتوم جدی پلیس در خصوص توزیع مواد محترقه

دستگیری ۲۴۱ نفر از اراذل و اوباش/ اولتیماتوم جدی پلیس در خصوص توزیع مواد محترقه
رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ۲۴۱ نفر از اراذل، اوباش و مزاحمین محلات خبر داد و گفت:‌ از هم‌اینک به کسانی که به تهیه، توزیع و استفاده از مواد محترقه می‌پردازند هشدار و تذکر جدی می‌دهیم که با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند بود.

دستگیری ۲۴۱ نفر از اراذل و اوباش/ اولتیماتوم جدی پلیس در خصوص توزیع مواد محترقه

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ۲۴۱ نفر از اراذل، اوباش و مزاحمین محلات خبر داد و گفت:‌ از هم‌اینک به کسانی که به تهیه، توزیع و استفاده از مواد محترقه می‌پردازند هشدار و تذکر جدی می‌دهیم که با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند بود.
دستگیری ۲۴۱ نفر از اراذل و اوباش/ اولتیماتوم جدی پلیس در خصوص توزیع مواد محترقه
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^