دستگیری ۵ داعشی در لیبی در آستانه حمله به مقرهای امنیتی

دستگیری ۵ داعشی در لیبی در آستانه حمله به مقرهای امنیتی
وزارت کشور دولت وفاق ملی لیبی از دستگیری پنج داعشی که قصد حمله به مقرهای امنیتی را داشتند، خبر داد.

دستگیری ۵ داعشی در لیبی در آستانه حمله به مقرهای امنیتی

وزارت کشور دولت وفاق ملی لیبی از دستگیری پنج داعشی که قصد حمله به مقرهای امنیتی را داشتند، خبر داد.
دستگیری ۵ داعشی در لیبی در آستانه حمله به مقرهای امنیتی