دست خالی فرهادی از بفتا / فهرست کامل برندگان جایزه بفتا ۲۰۱۸

دست خالی فرهادی از بفتا / فهرست کامل برندگان جایزه بفتا ۲۰۱۸
مراسم اعطای جوایز هفتادویکمین دوره جوایز بفتا با اعطای جایزه بهترین فیلم به «سه بیلبورد» و بهترین کارگردانی به «گیرمو دل تورو» به کار خود پایان داد و جایزه «بهترین فیلم غیرانگلیسی» نیز به نماینده کره جنوبی رسید.

دست خالی فرهادی از بفتا / فهرست کامل برندگان جایزه بفتا ۲۰۱۸

مراسم اعطای جوایز هفتادویکمین دوره جوایز بفتا با اعطای جایزه بهترین فیلم به «سه بیلبورد» و بهترین کارگردانی به «گیرمو دل تورو» به کار خود پایان داد و جایزه «بهترین فیلم غیرانگلیسی» نیز به نماینده کره جنوبی رسید.
دست خالی فرهادی از بفتا / فهرست کامل برندگان جایزه بفتا ۲۰۱۸