دعوت‌ خانه ایثارگران کل کشور از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن

دعوت‌ خانه ایثارگران کل کشور از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن
دبیرکل خانه ایثارگران کشور با دعوت از کلیه مردم شریف ایران به ویژه جامعه معزز ایثارگران به حضور پرشور در مراسم ۲۲ بهمن، آن را سبب تقویت جایگاه نظام در عرصه بین‌الملل دانست.

دعوت‌ خانه ایثارگران کل کشور از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن

دبیرکل خانه ایثارگران کشور با دعوت از کلیه مردم شریف ایران به ویژه جامعه معزز ایثارگران به حضور پرشور در مراسم ۲۲ بهمن، آن را سبب تقویت جایگاه نظام در عرصه بین‌الملل دانست.
دعوت‌ خانه ایثارگران کل کشور از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن