دفتر نخست‌وزیری لبنان: «الحریری» سه‌شنبه به مصر می‌رود

دفتر نخست‌وزیری لبنان: «الحریری» سه‌شنبه به مصر می‌رود
دفتر نخست‌وزیری لبنان از به تعویق افتادن سفر «سعد الحریری» به مصر برای روز سه‌شنبه خبر داده است.

دفتر نخست‌وزیری لبنان: «الحریری» سه‌شنبه به مصر می‌رود

دفتر نخست‌وزیری لبنان از به تعویق افتادن سفر «سعد الحریری» به مصر برای روز سه‌شنبه خبر داده است.
دفتر نخست‌وزیری لبنان: «الحریری» سه‌شنبه به مصر می‌رود