دلار باز هم کمیاب شد/ ادامه افزایش قیمت سکه+ جدول

دلار باز هم کمیاب شد/ ادامه افزایش قیمت سکه+ جدول
امروز در بازار تهران سکه طرح جدید یک میلیون و 535 هزار تومان به فروش رسید و عرضه محدود دلار از سوی برخی صرافی‌ها با نرخ 4771 تومان بود.

دلار باز هم کمیاب شد/ ادامه افزایش قیمت سکه+ جدول

امروز در بازار تهران سکه طرح جدید یک میلیون و 535 هزار تومان به فروش رسید و عرضه محدود دلار از سوی برخی صرافی‌ها با نرخ 4771 تومان بود.
دلار باز هم کمیاب شد/ ادامه افزایش قیمت سکه+ جدول
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview